Om klubben


Klubben starter sæsonen ultimo marts/primo april måned, og trænings tidspunkterne er hver mandag fra kl. 14:00 og onsdag fra kl. 13:00. Alle interesserede er velkommen på vore 7 super professionelle baner beliggende bag ved den nye Helsingehal, og der kan altid lånes godkendte turneringskugler som en optakt til et eventuelt medlemskab. Orientering om medlemskontingent oplyses ved fremmøde på banerne eller ved at kontakte Formanden.

I de "kolde" vintermåneder har klubbens medlemmer været samlet i Helsinge Kulturhus hver den første onsdag i måneden for at debattere emner af almen interesse, der er ikke nogen beslutning om at fortsætte dette i 2018.

Klubben deltager normalt med 1 hold i Regionalturnering Nordsjælland, der normalt starter i maj måned.

Klubben kan etablere samarbejde med lokale virksomheder, om sponsorat af vores trøjer, og dermed figurerer på vores hjemmeside. Evt. interesserede er velkommen til at kontakte Formanden.

Klubbens bestyrelse består efter generalforsamlinge 03-05-18 af 5 medlemmer.

Baneformand er formanden med hjælp fra resten af klubben.

Kurt Nielsen

Webmaster