Indmeldelse og kontingent

Orientering om medlemskontingent oplyses ved fremmøde på banerne eller ved at kontakte formanden.